กลุ่มเกษตรผลิดไม้กฤษณา และ กลุ่มส้มโอ ไอ พี เอ็ม

กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา (สวนหอมมีสุข) ตั้งอยู่ที่บ้านไร่จันดี ตำบลกระเฉด ตามประวัติประเทศไทยมีการค้าขายแก่นไม้กฤษณามานานแล้ว แต่ที่ได้เริ่มทำเป็นธุรกิจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งตามตำราไทยระบุว่า กฤษณามีรสขมหอม สุขุม คุมธาตุ บำรุงโลหิตในหัวใจ บำรุงหัวใจ บำรุงตับ ปอด แก้ไข้ อาเจียน ปวดตามข้อ ฯลฯ (ข้อมูลจากหนังสือสำนักงานกรมป่าไม้) และได้มีการใช้แก่นไม้ในงานพิธีต่างๆ ทางศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู พราหมณ์ ซึ่งในธรรมชาติน้ำมันกฤษณาใช้ป้องกันไรทะเลทรายได้ ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา

Continue reading “กลุ่มเกษตรผลิดไม้กฤษณา และ กลุ่มส้มโอ ไอ พี เอ็ม”